S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Potrebujete poradiť?

FACEBOOK

NOVINKY

arr3POMÔŽEME VÁŠMU PODNIKANIU PREDAJOM CHLADIACEHO ZARIADENIA NA SPLÁTKY EXPRESNÉ financovanie Vášho ponikania 20 rokov na trhu, realizované obchody v hodnote 225 mil.... arr3REFERENCIEO nás Realizácie chladiacich virtín Realizácie chladiacich a mraziacich boxov... arr3Viete ako sa spávne vyberá vhodné chladiace zariadenie do vašej prevádzky?Skôr ako si vyberiete z našej ponuky zariadenie, prečítajte si pozorne tento článok. Určite si... arr3Predaj chladiacich zariadení prostredníctvom internetuV prípade že ste nenašli požadovaný výrobok v našej ponuke, neváhajte nás kontaktovať. Pri veľkých...

TOP PRODUKTY

BEŽNÁ CENA bez DPH 390,00 EUR
NAŠA CENA 366,00 EUR
BEŽNÁ CENA bez DPH 1 710,00 EUR
NAŠA CENA 1 490,00 EUR

» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu www.gastrochladenie.sk
CITY MAN s.r.o., Komenského 1440/20, 900 01 Modra
pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu (www.gastrochladenie.sk)

 


Obchodné podmienky

1. Rozsah platnosti

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "Podmienky") sa riadia všetky obchodné vzťahy uzatvárané medzi spoločnosťou

CITY MAN, s.r.o., so sídlom Komenského 1440/20, 900 01 Modra IČO: 45505241, IČDPH:SK2023010671 , vl.č.:64372/B, vydaný Okresným súdom v Bratislave 1, odbor živnostenského podnikania

Tento internetový obchod je určený výhradne len pre fyzické osoby či organizácie konajúce podľa §2 Obchodného zákonníka, teda NIE pre fyzické osoby ako konečných spotrebiteľov.

 

Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby dopravy", podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

(1) Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami podľa §2 Obchodného zákonníka a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
(2) Prevádzkovateľom internetového obchodu je CITY MAN, s.r.o., so sídlom Komenského 1440/20, 900 01 Modra IČO: 45505241, IČDPH:SK2023010671 , vl.č.:64372/B, vydaný Okresným súdom v Bratislave 1, odbor živnostenského podnikania (ďalej iba „Prevádzkovateľ internetového obchodu“).
(3) Prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetových stránkach  www.gastrochladenie.sk, (ďalej iba "elektronický obchod"). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky s potvrdením V.O.P. formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.
(4) Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať  len fyzické osoby/živnostníci s platným IČO, živnostenským listom a právnické osoby s platným IČO, výpisom z obchodného registra a kartičkou daňovej registrácie DIČ a registrácie ičDPH. Pre tieto subjekty sa viažu odlišné podmienky záruk na tovar a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim-podnikateľom sú upravené a riadia sa Obchodným zákonníkom so skrátenou záručnou dobou 12 mesiacov alebo podľa inej stanovenej záručnej doby vyznačenej v záručných listov od jednotlivých výrobcov.

Čl.2 - Informácie o tovare a cene

(1) Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia.
(2) Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.
(3) Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). V niektorých prípadoch cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia, ktoré je poskytované ako doplnková služba (tieto prípady špecifikuje cenník dopravy uverejnený na stránke www.gastrochladenie.sk)
(4) Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je prevádzkovateľ internetového obchodu
povinný informovať zákazníka. Prevádzkovateľ internetového obchodu má pred potvrdením objednávky povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka.
(5) Pri nákupe v internetovom obchode nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských alebo zamestnaneckých zliav.

Čl.3 - Objednanie tovaru

(1) Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je viditeľne umiestnený v menu elektronického obchodu.
(2) Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu ale je podmienené potvrdením súhlasu s V.O.P. a spracovaním jeho osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
(3) Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom "OBJEDNÁVKA NOVÁ", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka.

Čl. 4 - Potvrdenie objednávky

(1) Po overení disponibility tovaru a platných cien prevádzkovateľ internetového obchodu objednávku zákazníkovi potvrdí telefonicky. Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb a termín dodania. V prípade zistenia vyššej ceny má prevádzkovateľ internetového obchodu povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
(2) V prípade objednania tovaru, ktorý je potrebné pre zákazníka objednať a tovar je považovaný (originál vyrobený na mieru), alebo je jedinečný pre konkrétneho zákazníka, bude zákazníkovi účtovaná zálohová platba vo výške 30% z celkovej ceny objednaného tovaru. Vystavením zálohovej faktúry nevzniká kúpna zmluva. V tomto prípade pri stornovaní objednávky nebude zákazníkovi už zaplatená záloha vrátená. Termín dodania tovaru na objednávku je do 6 týždňov alebo vopred dohodnutý iný termín dodania. Ak sa zákazník rozhodne, že miesto zálohovej platby zaplatí plnú sumu objednávky, 100% z tejto sumy je považovaných za zálohovú platbu, ktorá sa riadi ustanoveniami tohto odseku.

Čl.5 - Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy pre fyzickú alebo právnickú osobu-podnikateľa.

(1) Kúpna zmluva medzi prevádzkovateľom internetového obchodu a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal.

(2) Odstúpenie od zmluvy pre podnikateľské subjekty ako sú živnostníci/fyzické osoby alebo právnické osoby s platným IČO, sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka

  • Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ.

Predaj firmám alebo živnostníkom s patným IČO-m:

ak zákazník v objednávke uviedol identifikačné údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH), potom takýto zákazník nemá právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.

To sa týka aj tovaru, ktorý si zákazník bez udania firemných údajov objedná tovar do firmy, pričom je zjavné, že ho bude používať pri výkone zamestnania.

Právo na odstúpenie od zmluvy takisto nemajú zákazníci, ktorí nakupujú tovar zjavne pre účely výkonu svojho povolania – zákon konkrétne hovorí napríklad o autorizovaných architektoch, autorizovaných stavebných inžinieroch a advokátoch.

Čl. 6 - Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

(1) Prevádzkovateľa internetového obchodu je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutí lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.
(2) V prípade, že objednávka nebola potvrdená – minimálne však v lehote do 48 hodín od jej prijatia, má zákazník právo ju stornovať. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.
(3) V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť prevádzkovateľovi internetového obchodu všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní prevádzkovateľom internetového obchodu a prevádzkovateľovi internetového obchodu vznikli náklady na dopravu tovaru. V prípade, že zákazník uhradil zálohu 50 % z predajnej ceny objednaných spotrebičov a objednávku stornuje, záloha sa mu nevracia.
(4) Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty prevádzkovateľom internetového obchodu, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha mu bude vrátená.
(5) Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu  info@gastrochladenie.sk, telefonicky alebo osobne v predajni prevádzkovateľa internetového obchodu.
(6) Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
(7) Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so zákazníkom - telefonicky, mailom (do 14 prac. dní)
(8) O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.
(9) V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet-viď vo faktúre.

Čl. 7 - Platobné podmienky

(1) Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníku prepravy, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky.
(2) V prípade platby prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, po obdržaní zálohovej faktúry najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet prevádzkovateľa internetového obchodu. Ak nebude platba prevádzkovateľovi internetového obchodu pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.
(3) V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení alebo poskytnutých plnení znížených o storno poplatok, vyrovnajú si tieto záväzky do 15 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Čl. 8 - Podmienky dodania tovaru

(1) Ak sa nedohodlo inak, prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje tovar dodať v čo najkratšom možnom termíne od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi.
(2) Pri dodaní tovaru sa zákazník zaväzuje skontrolovať doručenú zásielku pred kuriérom alebo zmluvného dopravcu a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený . V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu/reklamačný protokol. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať prevádzkovateľa internetového obchodu. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.
(3) Keďže chladničky s výškou nad 170 cm sú kuriérskou spoločnosťou prepravované vo vertikálnej polohe, zákazník je povinný ponechať chladničku v pokojovom stave a bez pripojenia k elektrickej sieti 24 hodín od doručenia chladničky a uvedenia do vertikálnej polohy. Zákazník je povinný informovať sa u kuriéra o spôsobe prepravy doručenej chladničky.
(4) Pokiaľ zákazník (kupujúci) bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný tovar, týmto sa zaväzuje prevádzkovateľovi internetového obchodu uhradiť náklady na dopravu,a to vo výške 2-násobku ceny prepravného,určeného podľa platného cenníka spoločností Toptrans, Autodoprava CEDULA s.r.o..

Čl.9 - Spracovanie osobných údajov

(1) Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
(2) Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
(3) Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.gastrochladenie.sk v časti "Objednávky".
(4) Prevádzkovateľ internetových stránok www.gastrochladenie.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.


UPOZORNENIE !!!

Pre krehkosť tovaru s obsahom sklenených výplní pri preberaní tovaru Vás žiadame o nasledovné pokyny:

Tovar si zodpovedne skontrolujte ešte pred prevzatím zásielky, poprípade ho rozbaľte!

Tovar vizuálne prezrite či obal nejaví známky poškodenia, ku ktorému mohlo dôjsť počas prepravy.

Kuriér znáša predĺženie času preberania tovaru.

Za neskoršie reklamácie vizuálneho charakteru po prevzatí zásielky nenesieme zodpovednosť. Dopravcovia neskôr neuznávajú škodovú udalosť vzniknutej počas prepravy ak si preberajúci neskontroluje zásielku a preberie tovar bez výrad.

Tovar s chladiarenským charakterom nechajte v kľudnom stave min. 6 hodín po doručení. Pri okamžitom zapnutí prístroja do elektrickej siete bez časovej prestávky môže prísť k poškodeniu, alebo zníženiu funkčnosti výrobku. Na závady vzniknuté okamžitým pripojením chladiaceho zariadenia do siete sa záruky nevzťahujú.

Pravidelne čistite 1x za mesiac hliníkové lamely na kondenzátoroch v smere lamiel  na všetkých Vašich chladiacich zariadeniach. Ak si netrúfate tento úkon urobiť svojpomocne, kontaktujte minimálne 2x do roka chladiarenského technika vo Vašom okolí na prevedenie tejto nevyhnutnej hygienickej služby. Služba je spoplatnená individuálne na základe skutočných nákladov a cien poskytovateľa servisných služieb vo vašom regióne. Pravidelným čistením kondenzátora znížite spotrebu energie a zabránite poškodeniu kompresora.

Chladiace vitríny presklené s jednoduchým neizolačným sklom, obslužné pulty, cukrárenské vitríny sú vyrábané s toleranciou okolitej teploty na prevádzkach max. do +25°C a vlhkosťou prostredia 55-60% Rh.

Niektoré produkty s izolačným dvojsklom alebo aktívne chladeným kondenzátorom majú vyššiu toleranciu okolitej teploty max. do +30°C/60% Rh.

 Reklamácie pre nedostatočný charakter chladenia alebo rosenia jednoduchých neizolačných skiel po zistení iných nameraných hodnôt ako sú predpísané výrobcom na prevádzkach nebudú uznané.

Na kartóne môže byť u niektorých produktov nalepený záručný list v plastovom vrecúšku alebo v obálke. V prípade, že spozorujete bielu obálku s nápisom (DOKUMENTY k ZÁSIELKE) v jej obsahu nájdete vyplnený záručný list s výrobným číslom a kódom výrobku, ktorý treba uchovať počas záručnej doby na dostupnom mieste pre personál. V prípade, že výrobok neobsahuje viditeľný dokument, záručným listom sa automaticky stáva naša vystavená faktúra.

MzM5MGEwN