S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Potrebujete poradiť?

FACEBOOK

NOVINKY

arr3POMÔŽEME VÁŠMU PODNIKANIU PREDAJOM CHLADIACEHO ZARIADENIA NA SPLÁTKY EXPRESNÉ financovanie Vášho ponikania 20 rokov na trhu, realizované obchody v hodnote 225 mil.... arr3REFERENCIEO nás Realizácie chladiacich virtín Realizácie chladiacich a mraziacich boxov... arr3Viete ako sa spávne vyberá vhodné chladiace zariadenie do vašej prevádzky?Skôr ako si vyberiete z našej ponuky zariadenie, prečítajte si pozorne tento článok. Určite si... arr3Predaj chladiacich zariadení prostredníctvom internetuV prípade že ste nenašli požadovaný výrobok v našej ponuke, neváhajte nás kontaktovať. Pri veľkých...

TOVAR V AKCII

BEŽNÁ CENA bez DPH 780,00 EUR
NAŠA CENA 733,00 EUR
BEŽNÁ CENA bez DPH 545,00 EUR
NAŠA CENA 479,00 EUR

» Záruka
Záručné podmienky

Záručné lehoty sú individuálne podľa podmienok jednotlivých dodávateľov/výrobcov, značiek produktov avšak najmenej 12 mesiacov podľa Obchodného zákonníka §2:

Tento internetový obchod je určený výhradne len pre fyzické osoby či organizácie konajúce podľa §2 Obchodného zákonníka, teda NIE pre fyzické osoby ako konečných spotrebiteľov.

 

1.) Záručná doba pre značky ( NORDline, VESTFROST, SCOTSMAN, POLAIR, JUKA,E-SYSTEM, ZOIN, ICEMATIC,TC CROWNCOOL, IGLOO, UNIS COOL, CONTEG, AMON, LIEBHERR, SNAIGE, EUROTECH, TEFCOLD.)

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim alebo spotrebiteľom (ďalej len spotrebiteľ), ktorý je povinný skontrolovať, či výrobok nie je mechanicky poškodený, lebo neskoršia reklamácia nebude uznaná. Predajca poskytuje spotrebiteľovi na zakúpený výrobok podľa účelu použitia záručnú dobu a bezplatný servis v dĺžke a rozsahu uvedenom v záručnom liste alebo na stránkach www.gastrochladenie.sk. Doba trvania záručnej doby a bezplatného servisu je uvedená na prednej srane v okienku záruka. PRÍKLAD –12 mesiacov štandardná záruka, 12 + 12 mesiacov bezplatný servis (12 mesiacov záručná doba + 12 mesiacov bezplatný servis*) a pod. ak nie je uvedené inak alebo k výrobku nebol pridaný výrobcom záručný list je záručným listom vystavená faktúra s dokladom o zaplatení kúpnej ceny. Ak nie je uvedené inak je platná štandardná záručná doba 12 mesiacov podľa §2 Obchodného zákonníka.

2.)  Inštalácia výrobku

Výrobok si môže uviesť do hodu sám spotrebiteľ v súlade s návodom na použitie ktorý je priložený ku každému výrobku v balení alebo pribalený na obale výrobku len v prípade ak v návode nie je uvedená povinnosť zapojenia výrobku autorizovaným serevisom. V prípade chýbajúceho návodu na použitie pri výrobku je nutné výrobok odborne zmontovať a nainštalovať servisným technikom. V niektorých prípadoch ak návod na použitie nebol pribalený pri výronku, vieme ho zaslať v elektronickej podobe alebo originál zašleme prostredníctvom pošty. V niektorých prípadoch vieme poskytnúť návod na použitie cez telefonickú podporu alebo videonávod. Zapojenie môže vykonať len autorizovaný servis alebo osoba spôsobilá zapájať elektrospotrebiče na náklady spotrebiteľa, pokiaľ nebolo dohodnuté s predávajúcim inak.

3.) Závady v záručnej dobe

Ak sa na výrobku v záručnej dobe prejaví závada, má spotebiteľ právo aby táto vada bola včas a bezplatne odstránená, prípadne – ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné – môže spotrebiteľ požadovať výmenu výrobku, ak sa vada týka len časti výrobku – výmene tejto časti. Ak takýto postup nie je možný, môže spotrebiteľ od predávajúceho požadovať primeranú zľavu z ceny výrobku, alebo pri významnom rozpore s kúpnou zmluvou môže od tejto zmluvy odstúpiť.

Právo zo záruky, prípadne bezplatný servis*, uplatňuje spotrebiteľ u najbližšieho autorizovaného servisu, ktorý posúdi oprávnenosť reklamácie a v prípade uplatnenia práva na opravu túto opravu bezplatne prevedie. Pri uplatnení iných práv zo záruky rieši spotrebiteľ reklamáciu s predajcom.

Vyhľadanie a doporučenie najbližšieho servisného technika v rámci záručnej opravy v danom regióne, zabezpečuje predajca.

4.) Predmet záruky

Predmetom záruky sú vady spôsobené chybou výroby alebo vadou materiálu. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebnie výrobku.

Záruka platí pri splnení následujúcich podmienok:

a.) boli dodržané všetky pokyny uvedené v návode na použitie a iné sprievodné dokumentácie (napr. správna inštalácia a obsluha), ďalej pokyny uvedné na samotnom výrobku (nalepené štítky a výstražné upozornenia)

b.) všetky záručné opravy boli prevedené výhradne autorizovaným servisom

c.) bol predložený riadne vyplnený záručný list a doklad o zakúpení výrobku (záručným listom môže byť aj faktúra)

d.) výrobok bol používaný v súlade so svojim určením

5.) Dôvody na neuznanie reklamácie

a.) nepredloženie riadne vyplneného záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku alebo len dokladu o zakúpení výrobku

b.) neoprávnená manipulácia so záručným listom a dokladom o zakúpení výrobku   (prepisovanie dátumov a pod.)

c.) závada bola spôsobená vonkajšími podmienkami (napr. Porucha v elektrickej sieti a jej súčastí alebo v bytovej inštalácii, blesk ako živelná udalosť)

d.) výrobok bol kúpený ako bazárový v II. akosti alebo bol používaný

e.) ak závada bola spôsobená: 

 • poškodením výrobku nesprávnym používaním alebo neriadením sa podľa návodu na použitie
 • mechanickým poškodením kuriérom alebo zmluvným autodopravcom počas prepravy po prevzatí tovaru kupujúcim vlastnoručným podpisom (bez výhrad)
 • výrobok je kupujúci povinný si pred kuriérom rozbaliť a skontrolovať neporušenosť zásielky opáštenia, obalu, sklenených výplní.
 • mechanickým poškodením výrobku alebo jeho časti aj počas používania
 • pri nevhodnom výbere výrobku do nevyhovujúceho prostredia pre správny chod výrobku. (npr. príliš vysoká alebo nízka okolitá teplota v °C a vlhkosť Rh v % na prevádzke v okolí výrobku ako je uvedená v pracovnej teplote v popise výrobku, nevyhovujúce rozmery, nesprávne farby a prevedenia aké boli vopred dohodnuté v cenovej ponuke).
 • nadmerné a bezohľadné zaobchádzanie s výrobkom
 • neodbornou obsluhou produktu
 • neodborným zásahom tretej osoby
 • neodbornou inštaláciou výrobku
 • používaním výrobku v rozpore s jeho určením
 • nevhodným skladovaním
 • živelnou udalosťou alebo pohromou

Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa viažu ku kúpe veci podľa zvláštnych právnych predpisov.

6.)*Bezplatný servis – nemá charakter záručnej doby zo zákona! Je to ľubovoľná vôľa dodávateľa, výrobcu alebo predajcu.

*(BEZPLATNÝ SERVIS), pri bezplatnom servise sa rozumie:

Dodatočná predĺžená záruka je bonusom, výhodou poskytnutou od dodávateľa/výrobcu, pričom nezahŕňa podmienky podľa zákona ale podmienky určujúce dodávateľom/výrobcom, ktoré sú uvedené v záručných listoch. V predĺženom besplatnom servise má spotrebiteľ nárok na nižšie uvedený materiál, ostatné náklady za opravu si hradí podľa cenníka jednotlivých servisných technikov v daných regiónoch Slovenska. Doba bezplatného servisu, uvedená na prednej strane záručného listu, začía plynúť ukončením záručnej doby, pri dodržiavaní podmienok záruky. (Spotrebiteľovi nevzniká nárok v predĺženej záruke na odtúpenie od kúpnej zmluvy,výmenu výrobku za nový, vrátenie peňazí ak je chyba neodstrániteľná). Bezplatným servisom sa rozumie poskytnúť iba nižšie uvedený materiál na opravu zadarmo. Ostatný spotrebný materiál použitý pri oprave, cena práce a cestovné náklady (mechanika/servisného technika) alebo prevoz výrobku na dielňu a pod., hradí spotrebiteľ. V predĺženej záruke nemá kupujúci nárok na výmenu výrobku za nový kus, vrátenie výrobku kupujúcemu alebo vrátenie peňažných prostriedkov ani v prípade 3x sa opakujúcej tej istej závady.

V období bezplatného servisu má spotrebiteľ právo na poskytnutie týchto náhradných dielov zadarmo:

 • motorkompresor (agregát)
 • výparník
 • termostat

7.) Likvidácia obalov nového spotrebiča

Všetky použité obalové materiály je možné bezpečne zlikvidovať. Kartóny odovzdajte do zberne papiera, Fólie PE a obloženie PS je bez freónov. Tieto látky môžete odovzdať do recyklačného strediska, kde môžu byť znovu využité alebo do nádob určených v obci na ich zber.

Adresu najbližšieho recyklačného strediska zistíte na Vašom obecnom úrade.

8.)Likvidácia starého spotrebiča

Starý alebo vyradený spotrebič urobte ihneď nepoužitenľým. Vytiahnite zástrčku a odrežte pripojovací kábel. Uzávery a zámky odstráňte, alebo poškoďte. Zabránite tomu, aby sa hrajúce deti mohli zatvoriť v spotrebiči a dostali sa do ohrozenia života.

Chladničky a mrazničky obsahujú izolačné plyny a chladivo, ktoré musia byť odborne zlikvidované. Dbajte prosím na to, aby ste pri prevoze k likvidácii nepoškodili potrubie chladiaceho okruhu, mohlo by prísť k úniku chladiva. Na likvidáciu využite príslušné obecné strediská likvidácie. Informácie o likvidácii a recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

GASTRO- chladničky a mrazničky- ktoré sú určené na výrobnú činnosť alebo poskytovanie služieb v rámci podnikateľskej činnosti

• 12 mesiacov plná záruka

• 12 mesiacov plná záruka + 12 mesiacov bezplatný servis* ak sú uvedené v záručnom liste

• iná záručná lehota vydaná výrobcom v danom období

V prípade že zistí autorizovaný servis pri záručnej oprave porušenie podmienok pre výhradné použitie iba v domácnosti, zákazníkovi môže byť znížená záruka alebo sa reklamácia neuzná.

Všetky záručné listy majú slovenský pôvod s vygenerovaným unikátnym kódom pre prípad duplikátov.

V prípade stratenia záručného listu je možné u dodávateľa žiadať nový Z.L. Do nového záručného listu bude vložené pôvodné výrobné číslo výrobku a bude mu pridelený nový unikátny kód s pôvodným dátumom zakúpenia len v prípade predloženia platného daňového dokladu o kúpe. Spotrebiteľovi sa uznáva pôvodná doba záruky od zakúpenia.

Na výrobky zakúpené mimo Slovenskú republiku s dzudzím záručným listom, záručné opravy neposkytujeme.

 

NTFlY2IxM