S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Potrebujete poradiť?

Facebook

LOGO_HORAK

CITY MAN, s.r.o.

NON-STOP LINKA

NONSTOP LINKY

0911 99 06 30

0948 61 61 19

Doprava zdarma

-PRI PLATBE VOPRED-

EUROLEASING

Chladiace obslužné vitríny

Chladiace samoobslužné vitríny

Chladiace steny

Distribútory zmrzliny

Chladiace šalátové vitríny

Chladničky na víno-vinotéky

Výkonné digitálne termostaty

Podrobné návody na použitie

Odborný záručný a pozáručný servis

Individuálny návrh a poradenstvo

Desiatky spokojných zákazníkov

 

Záručný a pozáručný servis

Záručný a pozáručný servis

po celom území Slovenska


www.gastroslovnik.sk

NOVINKY

arr3POMÔŽEME VÁŠMU PODNIKANIU PREDAJOM CHLADIACEHO ZARIADENIA NA SPLÁTKY EXPRESNÉ financovanie Vášho ponikania 20 rokov na trhu, realizované obchody v hodnote 225 mil.... arr3Chystáme nový dizajn na rok 2015Na rok 2015 chystáme nový dizajn pre chladiace vitríny značky IGLOO. Ešte bohatšie výbavy a... arr3REFERENCIEO nás Realizácie chladiacich virtín Realizácie chladiacich a mraziacich boxov... arr3Viete ako sa spávne vyberá vhodné chladiace zariadenie do vašej prevádzky?Skôr ako si vyberiete z našej ponuky zariadenie, prečítajte si pozorne tento článok. Určite si... arr3Predaj chladiacich zariadení prostredníctvom internetuV prípade že ste nenašli požadovaný výrobok v našej ponuke, neváhajte nás kontaktovať. Pri veľkých... arr3Zaradenie do ponuky E-shopu značku IGLOOPredstavte si kvalitu. Predstavte si precíznosť a najnovšie technológie, ktoré neustále...

» Záruka
Záručné podmienky

Záručné lehoty sú individuálne podľa podmienok jednotlivých dodávateľov/výrobcov, značiek produktov avšak najmenej 12 mesiacov podľa Obchodného zákonníka:

 

1.) Záručná doba pre značky ( NORDline, VESTFROST, POLAIR, JUKA, ZOIN, ICEMATIC,TC CROWNCOOL)

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim alebo spotrebiteľom (ďalej len spotrebiteľ), ktorý je povinný skontrolovať, či výrobok nie je mechanicky poškodený, lebo neskoršia reklamácia nebude uznaná. Predajca poskytuje spotrebiteľovi na zakúpený výrobok podľa účelu použitia záručnú dobu a bezplatný servis v dĺžke a rozsahu uvedenom v tomto záručnom liste. Doba trvania záručnej doby a bezplatného servisu je uvedená na prednej srane v okienku záruka. PRÍKLAD –12 mesiacov, 12 + 12 mesiacov (12 mesiacov záručná doba + 12 mesiacov bezplatný servis*) a pod.

Výrobky so záručnou dobou kratšou ako 24 mesiacov (napr. 12 mesiacov, 12+12 mesiacov, alebo 6 + 18 mesiacov) sú určené na výrobnú činnosť alebo poskytovanie služieb v rámci podnikateľskej činnosti.

2.)  Inštalácia výrobku

Výrobok si môže uviesť do hodu sám spotrebiteľ v súlade s návodom na použitie ktorý je priložený ku každému výrobku v balení alebo pribalený na obale výrobku len v prípade ak v návode nie je uvedená povinnosť zapojenia výrobku autorizovaným serevisom. V prípade chýbajúceho návodu na použitie pri výrobku je nutné výrobok odborne zmontovať a nainštalovať servisným technikom. V niektorých prípadoch ak návod na použitie nebol pribalený pri výronku, vieme ho zaslať v elektronickej podobe alebo originál zašleme prostredníctvom pošty. V niektorých prípadoch vieme poskytnúť návod na použitie cez telefonickú podporu alebo videonávod. Zapojenie môže vykonať len autorizovaný servis alebo osoba spôsobilá zapájať elektrospotrebiče na náklady spotrebiteľa, pokiaľ nebolo dohodnuté s predávajúcim inak.

3.) Závady v záručnej dobe

Ak sa na výrobku v záručnej dobe prejaví závada, má spotebiteľ právo aby táto vada bola včas a bezplatne odstránená, prípadne – ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné – môže spotrebiteľ požadovať výmenu výrobku, ak sa vada týka len časti výrobku – výmene tejto časti. Ak takýto postup nie je možný, môže spotrebiteľ od predávajúceho požadovať primeranú zľavu z ceny výrobku, alebo pri významnom rozpore s kúpnou zmluvou môže od tejto zmluvy odstúpiť.

Právo zo záruky, prípadne bezplatný servis*, uplatňuje spotrebiteľ u najbližšieho autorizovaného servisu, ktorý posúdi oprávnenosť reklamácie a v prípade uplatnenia práva na opravu túto opravu bezplatne prevedie. Pri uplatnení iných práv zo záruky rieši spotrebiteľ reklamáciu s predajcom.

Vyhľadanie a doporučenie najbližšieho servisného technika v rámci záručnej opravy v danom regióne, zabezpečuje predajca.

4.) Predmet záruky

Predmetom záruky sú vady spôsobené chybou výroby alebo vadou materiálu. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebnie výrobku.

Záruka platí pri splnení následujúcich podmienok:

a.) boli dodržané všetky pokyny uvedené v návode na použitie a iné sprievodné dokumentácie (napr. správna inštalácia a obsluha), ďalej pokyny uvedné na samotnom výrobku (nalepené štítky a výstražné upozornenia)

b.) všetky záručné opravy boli prevedené výhradne autorizovaným servisom

c.) bol predložený riadne vyplnený záručný list a doklad o zakúpení výrobku (záručným listom môže byť aj faktúra)

d.) výrobok bol používaný v súlade so svojim určením

 

5.) Dôvody na neuznanie reklamácie

a.) nepredloženie riadne vyplneného záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku

b.) neoprávnená manipulácia so záručným listom a dokladom o zakúpení výrobku   (prepisovanie a pod.)

c.) závada bola spôsobená vonkajšími podmienkami (napr. Porucha v elektrickej sieti a jej súčastí alebo v bytovej inštalácii)

d.) výrobok bol kúpený ako bazárový v II. akosti alebo bol používaný

e.) ak závada bola spôsobená:

 

 • poškodením výrobku nesprávnym používaním alebo neriadením sa podľa návodu na použitie

 

  • mechanickým poškodením kuriérom alebo zmluvným autodopravcom po prevzatí
  • mechanickým poškodením výrobku alebo jeho časti aj počas používania

 

 • pri nevhodnom výbere výrobku do nevyhovujúceho prostredia pre správny chod výrobku. (npr. príliš vysoká alebo nízka okolitá teplota v °C na prevádzke v okolí výrobku, nevyhovujúce rozmery, nesprávne farby a prevedenia)
 • nadmerné a bezohľadné zaobchádzanie s výrobkom

 

 • neodbornou obsluhou výrobku
 • neodborným zásahom tretej osoby
 • neodbornou inštaláciou výrobku
 • používaním výrobku v rozpore s jeho určením
 • nevhodným skladovaním
 • živelnou udalosťou

Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa viažu ku kúpe veci podľa zvláštnych právnych predpisov.

6.)*Bezplatný servis – nemá charakter záručnej doby zo zákona! Je to ľubovoľná vôľa dodávateľa a predajcu.

*(BEZPLATNÝ SERVIS), pri bezplatnom servise sa rozumie:

Dodatočná predĺžená záruka je bonusom od dodávateľa/výrobcu, pričom nezahŕňa podmienky podľa zákona ale podmienky určujúce dodávateľom/výrobcom, ktoré sú uvedené v záručných listoch. V predĺženom besplatnom servise má spotrebiteľ nárok na nižšie uvedený materiál, ostatné náklady za opravu si hradí podľa cenníka servisných technikov . Doba bezplatného servisu, uvedená na prednej strane záručného listu, začía plynúť ukončením záručnej doby, pri dodržiavaní podmienok záruky. (Spotrebiteľovi nevzniká nárok v predĺženej záruke na odtúpenie od kúpnej zmluvy,výmenu výrobku za nový, vrátenie peňazí ak je chyba neodstrániteľná). Bezplatným servisom sa rozumie poskytnúť iba nižšie uvedený materiál na opravu zadarmo. Ostatný spotrebný materiál použitý pri oprave, cena práce a cestovné náklady (mechanika/servisného technika) alebo prevoz výrobku na dielňu a pod., hradí spotrebiteľ. V období bezplatného servisu má spotrebiteľ právo na poskytnutie týchto náhradných dielov zadarmo:

 • motorkompresor (agregát)
 • výparník
 • termostat

7.) Likvidácia obalov nového spotrebiča

Všetky použité obalové materiály je možné bezpečne zlikvidovať. Kartóny odovzdajte do zberne papiera, Fólie PE a obloženie PS je bez freónov. Tieto látky môžete odovzdať do recyklačného strediska, kde môžu byť znovu využité alebo do nádob určených v obci na ich zber.

Adresu najbližšieho recyklačného strediska zistíte na Vašom obecnom úrade.

8.)Likvidácia starého spotrebiča

Starý alebo vyradený spotrebič urobte ihneď nepoužitenľým. Vytiahnite zástrčku a odrežte pripojovací kábel. Uzávery a zámky odstráňte, alebo poškoďte. Zabránite tomu, aby sa hrajúce deti mohli zatvoriť v spotrebiči a dostali sa do ohrozenia života.

Chladničky a mrazničky obsahujú izolačné plyny a chladivo, ktoré musia byť odborne zlikvidované. Dbajte prosím na to, aby ste pri prevoze k likvidácii nepoškodili potrubie chladiaceho okruhu, mohlo by prísť k úniku chladiva. Na likvidáciu využite príslušné obecné strediská likvidácie. Informácie o likvidácii a recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

GASTRO- chladničky a mrazničky- ktoré sú určené na výrobnú činnosť alebo poskytovanie služieb v rámci podnikateľskej činnosti

12 mesiacov plná záruka

alebo

12 mesiacov plná záruka + 12 mesiacov bezplatný servis* ak sú uvedené v záručnom liste

 

V prípade že zistí autorizovaný servis pri záručnej oprave porušenie podmienok pre výhradné použitie iba v domácnosti, zákazníkovi môže byť znížená záruka alebo sa reklamácia neuzná.

Všetky záručné listy majú slovenský pôvod s vygenerovaným unikátnym kódom pre prípad duplikátov.

V prípade stratenia záručného listu je možné u dodávateľa žiadať nový Z.L. Do nového záručného listu bude vložené pôvodné výrobné číslo výrobku a bude mu pridelený nový unikátny kód s pôvodným dátumom zakúpenia len v prípade predloženia platného daňového dokladu o kúpe. Spotrebiteľovi sa uznáva pôvodná doba záruky od zakúpenia.

Na výrobky zakúpené mimo Slovenskú republiku s dzudzím záručným listom, záručné opravy neposkytujeme.

 

NWE3ZjYwZ